Chtěli bychom všechny družstevníky BD Bojčenkova pozvat na 7. členskou schůzi družstva, která se uskuteční v úterý 18. 10. 2022 od 18:00 na betonovém hřišti za naší nemovitostí v ulici Pospíchalova.

Program jednání

 1. Procedurální otázky (volba řídícího, zapisovatele a ověřovatele, schvalování programu)
 2. Informace z orgánů družstva (představenstva a kontrolní komise)
 3. Stanovení priorit investic (probrání stávajících investic a plánu investic do budoucna) + související návrh jednoho z družstevníků na zvýšení odvodů do fondu oprav
 4. Převody podílů do osobního vlastnictví, jeho financování a založení SVJ
 5. Paušální platby (příspěvky) za topení, zásuvky a světla v prostorách s rozpočítávanými energiemi
 6. Finanční otázky družstva
  a. řešení problému se zpožděním snížení úroků za další vklady
  b. pravidelný roční přehled splacené anuity a jejího zůstatku
  c. ceny energií a možné úspory
 7. Obsah informací pro členy družstva
 8. Různé

Pokud máte ještě nějaké konkrétní doplnění programu, tak je prosím pošlete předsedovi družstva nejpozději do úterý 14:00.

Body programu prosím navrhujte s následujícími parametry:
A) Jasně specifikujte (pojmenujte) bod programu
B) Nastiňte obsah a záměr daného bodu
C) Navrhněte usnesení, která budete v tomto bodě navrhovat k hlasování (pokud chcete něco konkrétního prosadit)

Myslete také na to, že plno věcí se dá vyřešit se členem představenstva odpovědným za váš vchod, se mnou, anebo s námi všemi na jednání představenstva (na které téměř nikdo nechodí, i když se konají pravidelně každé první úterý v měsíci od 18:00 v kanceláři družstva). Při nespokojení s reakcí/řešením/postupem představenstva se můžete obrátit na kontrolní komisi a pokud ani tam nepochodíte, tak teprve poté prosím směřujte věci, s kterými nejste spokojeni, na členskou schůzi. Věřím, že takto je to procesně správně a výrazně to jednání členské schůze urychlí.

Pokud se chcete seznámit blíže s jednotlivými body nebo materiály na jednání schůze, zavolejte nebo napište předsedovi družstva.

Pozvánka na 7. členskou schůzi BD Bojčenkova

Napsat komentář