Chtěli bychom všechny družstevníky BD Bojčenkova pozvat na 8. členská schůze BD Bojčenkova, která se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2023 od 18:00 v KC Motýlek.

Program jednání:
1. Úvodní slovo předsedy představenstva
2. Procedurální otázky (volba orgánů schůze a schválení programu)
3. Informace z orgánů družstva (představenstvo a kontrolní komise)
4. Ekonomické záležitosti (přehled financování družstva, schvalování účetní závěrky za rok 2022)
5. Investice a opravy (revize priorit, schválení mechanismu sběru, vyhodnocování a schvalování nabídek, informace o investičním plánu)
6. Výsledky požární revize (seznámení s výsledky revize a nutné další kroky, jasné označení všech sklepních místností a zajištění rezervních klíčů) 
7. Založení SVJ (aktuální stav, další postup, dopady na chod družstva)
8. Akce družstva (zhodnocení sousedského grilování, poptávka po podobných či stejné akci)
9. Komunikace v družstvu (zhodnocení aktuálních komunikačních kanálů a reakčních dob představenstva)
10. Různé

Bližší instrukce:
Příchod je možný nejdříve v 17:45, protože dříve nám místnost neotevřou. Vstupovat se bude vchodem ze zahrady po kovovém schodišti do Klubu Pacific (tedy ne hlavním vchodem od nájezdové rampy!).

Vezměte si s sebou vlastní přezůvky nebo návleky, protože se tam nesmí v botách (pokud si nic nevezmete, budete tam muset být v ponožkách).

Pokud budete mít návrhy či připomínky k programu, pošlete mi je ideálně e-mailem (bdbojcenkova@gmail.com) do zítřejších 16:00, případně můžete navrhovat změny programu na začátku schůze v procedurálních otázkách před schválením programu.

Připomínám, že pokud se nemůžete nikdo z družstevníků v daném bytě zúčastnit, dejte prosím plnou moc jinému družstevníkovi, kterému důvěřujete. Vzor plné moci a účetní závěrku naleznete v e-mailu případně vám ji mohu na vyžádání ukázat nebo vytisknout před jednáním členské schůze.

Těším se na bohatou účast a přeji příjemný zbytek dne

Pozvánka na 8. členskou schůzi BD Bojčenkova

Napsat komentář