Chtěli bychom tímto všechny družstevníky pozvat na 10. členskou schůzi, která se uskuteční dne 7. května 2024 od 18:00 na sportovním hřišti pod naším domem v ulici Pospíchalova.

Navržený program schůze:
1. Procedurální otázky (volba orgánů schůze a schválení programu)
2. Představení a volba kandidátů do představenstva BD Bojčenkova
3. Představení a volba kandidátů do kontrolní komise BD Bojčenkova
4. Schválení účetní závěrky za rok 2023

Případné připomínky či návrhy k programu či kandidaturám do orgánů zasílejte na e-mail družstva nejpozději do 3. května 2024.

Kompletní vysvětlení, detaily a instrukce pro kandidaturu do orgánů naleznete ve vašich e-mailových schránkách nebo jsou k dispozici u členů představenstva.

Na všechny se budeme těšit

Pozvánka na 10. členskou schůzi BD Bojčenkova

Napsat komentář