Chtěli bychom všechny družstevníky BD Bojčenkova pozvat na 9. členskou schůzi BD Bojčenkova, která se uskuteční ve středu 20. března 2024 od 18:00 v KC Motýlek.

Návrh programu schůze:
1. Úvodní slovo předsedy představenstva
2. Procedurální otázky (volba orgánů schůze a schválení programu)
3. Prezentace a projednání záměru lokálního systému zásobování teplem (více viz níže)
4. Informace z orgánů družstva (představenstvo a kontrolní komise)
5. Ekonomické záležitosti (přehled financování družstva za rok 2023, schvalování účetní závěrky za rok 2023, informace o aktuálním stavu financí a finanční plán na rok 2024)
6. Investice a opravy (bod bude zaměřen hlavně na řešení výtahů)
7. Založení SVJ
8. Úklid společných prostor
9. Různé

Pokud budete mít návrhy či připomínky k programu, pošlete mi je ideálně e-mailem nejpozději do 15. března, případně můžete navrhovat změny programu na začátku schůze v procedurálních otázkách před schválením programu.

Materiály budu postupně zasílat, jakmile je budu mít k dispozici (počítat můžete minimálně s účetní závěrkou za rok 2023 a nabídkami na výtahy, jakmile je budu mít od dodavatelů k dispozici). Studii proveditelnosti k lokálnímu systému vytápění naleznete ve svých e-mailech už nyní.

Na všechny se budu těšit

Pozvánka na 9. členskou schůzi BD Bojčenkova

Napsat komentář